Thursday, July 22, 2021

Terug geven

Hoe wil ik nog geloven in de goedheid van een mens

Als die goedheid wordt gestopt door een kogel zonder grens

Hoe wil ik nog geloven in de zachtheid van de lentewind 

Als deze plotseling een storm is zo verwoestend blind

 

Is het mogelijk nog te blijven vertrouwen

Nog te vertrouwen in het helen van verdriet

Als ik voor jou weer een toekomst mag bouwen 

Blijft de dood er wel maar is het einde er niet

 

loop niet de uitzichtloze weg zonder gevoel

Maar kies je eigen pad met een vredesdoel 

Verliezen is geen loslaten om te willen leven

Het is een kans de eeuwigheid weer terug te geven


 


No comments: