Tuesday, April 24, 2012

Ontwijken

Alle antwoorden zijn niet genoeg om die enen vraag geen vraag meer te laten zijn. Die vraag is, wie heeft er gelogen van degenen die de waarheid zeiden te spreken? Ontwijken van de antwoordvraag is een nieuwe bochtenwringeden levensstijl geworden. Onwaarheid maakt deel uit van een complex vernevel systeem, als het maar lang genoeg heeft bestaan gaat men geloven dat het bestaat. Simpel gezegd: "Al is de leugen nog zo traag hij wordt nooit overtroeft door de waarheidsvraag."

Monday, April 23, 2012

Geloof niet of wel

Er was eens een eigen wijze man die bouwde een huis in een boom. Voor hij ging bouwvakken had hij afgesproken met de boom dat hij geen spijkers of schroeven in het bomenlijf zou slaan of draaien. De boom vond het prima, want op die manier had hij wat meer aanspraak op hoger niveau. Huizen en wonen in bomen? het lijkt wellicht niet zo goeie deal,je zou in eerste instantie kunnen denken wat doet hij toch moeilijk.Echter. Miljoenen jaren geleden huisde onze voorvaderen of  moederen ook gewoon in bomen. Weliswaar niet zo comfortabel als in deze tijd, maar ze deden het wel. Er was voor hun natuurlijk een soort voor opgezette reden voor deze hoogbouw bewoning, namelijk overzichtelijke veiligheid en de groene supermarkt binnen handbereik. Deze opmerkingen nu even terzijde gelegd en terug naar het hier en daar moment, naar onze eigen wijze boomhuis bouwer. Alleen al het idee een gesprek met een boom aan te gaan over de gewenste bouwvoorschriften, het lijkt een beetje op duimzuigerij, zeg maar verzonnen. Goed, maar nu even iets ter vergelijking. Als je kijkt naar de politiek en het waarheidsgehalte van de gebezigde beweringen, wat is dan het punt? helemaal niet. geen punt dus. De betreffende man verstond de taal en kon de spraak, dé specifieke instrumenten die handig waren om zijn ideaal te verwezenlijken: huis en boom in één woonstede gecreëerd.Er was nog een reden waarom de man dit bijzondere bouwproject had gefabriceerd: het ging hem om dichter bij de hemel, of in zijn woorden,het bovenwereldje te kunnen komen, en wel zonder dat daar een kerk of kathedraal voor nodig was. In zijn ervaringen met mensen die zeiden te weten wat er buiten de zichtbare wereld  te zien en te beleven zou zijn, was hij altijd gestuit op rare en enge kronkelverhalen, die direct weer zondige nederigheid en bangmakerij als religieus sprookje hadden.Nu had hij  zelf de mogelijkheid gemaakt om zonder tussenkomst van die onbegrijpelijke kerkelijke mystiek, met de architect van het leven te praten en te discussiëren.Is het waar? dit verhaal.  Als je het gelooft niet, als je het niet gelooft wel.          

Sunday, April 22, 2012

Black monday

Is het voor jou een Black monday of een gewone super maandag? De koffie is vers en de appeltaart vers uit de diepvries. De stemming voor de een prima maandag, voor de ander een Black monday. Onthou een ding goed, hoe jij je ook voelt, dat ook een bonte koe niet vlek-loos kan schijten ook al heeft hij dat belooft. Het leven is meer dan de nog bevroren appeltaart, dat is een kwestie van geduld hebben, en zeker meer dan het jammer helaas politieke ganzenbord, want wie veel dobbelt weet dat hoge ogen gooien altijd het geluk van gokken is en geen wijsheid. Black monday, wat moet ik er mee?  

Saturday, April 21, 2012

De stekker

De stekker is er uit,
De verbinding is verbroken
Wat maakt het nu nog uit
Er kan niets meer overkoken
Want de stekker is er uit
Geen sigaretjes buiten roken
Hier klinkt het vals geluid
Onderling vertrouwen belogen
De stekker is er uit
Na 7 weken partijdig monologen
Wat te doen met dit feit
Want de stekker is er uit
En is het tijd voor verkiezingsstrijd.

Thursday, April 19, 2012

Tegenwind

Altijd de zelfde wind, geen hoog of laag tij, alleen bewegen in één richting, het gaat niet voorbij en geeft zelfs geen verlichting. Het graven naar geluk levert wel bergen wanhoop maar niet het vinden op. Geluk is niet de andere zijde van ongeluk, geluk is geen doos van Pandora nog een witte Rolls-Royce, het is niet te vangen maar wel te ontvangen, hoe? door het te geven. De wind komt zich zelf altijd tegen maar weet dat niet zonder tegenwind. 

Wednesday, April 18, 2012

Waarnemen

Alles bestaat uit niets, zelfs het zijn is niet specifiek iets. De boom waarnaar je kijkt is geen boom en niet iets waar hij volgens jou op lijkt. De zee dan, die heeft toch wel een eigen identiteit? ik zie aan zijn golfslag aan zijn bewegelijkheid. Geloof nu maar dat wat je ziet alleen jouw interpretatie is, die van jou zee is niets, de boom ook evenmin want hun bestaan is altijd betrekkelijk en gerelateerd aan waarneming zonder dit gedoe is hun en jouw bestaan niet meer dan de waarheid van een koe.   

Monday, April 16, 2012

Maak hem doodstil

Waarom is er rechtspreken? het recht doen over het onrecht van kille moordlust? over de vergekking in een duivelshoofd? Is het mondslot, het zwijgen, het zeker geen podium geven, ondanks het rechtspreken, dé manier van respect, juist als die respectloosheid met manifesterend gebral zijn terreur is. Maak geen afgodbeelden, registreer geen stoere ziel kapotmakende verklaringen. Uitzenden op frequentie nul heeft een begrijpend effect. Het mediacircus over deze ellende hoeft, mag gewoon niet. Het zou unaniem in alle talen moeten zwijgen. Maak mensen niet gekker niet ongelukkiger niet wanhopiger niet verdrietiger, door het nieuws dat nooit nieuws had mogen zijn, door het niet te laten zijn. Maak hem doodstil, door stilte.

Thursday, April 12, 2012

Groene spons

Er was eens mol die het hopen had verleerd, hij had zijn hopen naar de aardse binnenkant toegekeerd. Wat de boer wel verbaasde dat zijn koeien die op het weiland graasde, zomaar verdwenen tot half ondergronds omdat het weiland leek op een groene spons. Er was geen molshoop ergens nog te ontwaren en zijn koeien stonden net met hun kop boven het gras als domme ganzen voor zich uit te staren. Maar hoe is dan verdome aan dit omkeer drama een einde gekome? Wel luister:de boer had besloten niet langer te bokken maar de mol te gaan lokken, jawel met verse voorjaarsloten gebakken in echt wormenvet en zie de mol was zo daarnet weer echt naar boven gaan hopen en toen zijn, zegt het voort, al de koeien weer zoals het hoort bovengronds gaan lopen.

Wednesday, April 11, 2012

Net even meer

Leven is meer dan ademhalen het is meer dan bewegen, meer dan kijken, meer dan horen, praten zwijgen, je kunt het alleen maar krijgen niet bezitten. Wat is het dan meer? het is meer dan een wonder, want een wonder bestaat niet zonder, leven, het is meer, net even, even meer dan ademhalen dan bewegen.

Tuesday, April 10, 2012

Onwetendheid

Als dan de zon niet is verstaan, men denke , het is een maan, is het begrip van het actuele verleden in de tijdloosheid van het hersendoolhof verdwenen. Ik door hem beschenen geef het niet aan, nog aan de wereldse rechters nog aan de eeuwigheid. De meervoudige miljoenste streep op tijdsbalk is allang vervaagd als er in onwetendheid wordt gevraagd, was dat nou god?

Thursday, April 5, 2012

Amnestie

Het zand van de wereld woestenijen kunnen nooit de schande verkleinen met het bedekken van het verdriet. Het is zeker niet te verbergen achter de stoïcijnse bergen van wij wisten het niet. Geweten is als een graanschuur waar het wordt bewaard, zorg dat daar geen ratten komen anders is de verschoonde toekomst met amnestie verjaard.

Tuesday, April 3, 2012

Zonder kruis

Wat is het verschil tussen het kruis of de galg? Snel beredeneerd zou je kunnen zeggen de vorm en uitstraling. Toch zijn ze allebei werktuigen die werden, en voor wat de galgen betreft, nog worden gebruikt om mensen te doden na een gerechtelijke uitspraak of wat daar voor door moet gaan. Het verschil in deze twee levensbeëindigende instrumenten is in de loop der eeuwen meer dan levensgroot geworden. Het kruis, veel gruwelijker in zijn toepassing, werd een religieus symbool. Ja zelfs met een stervend persoon en al er aan vast gespijkerd. De galg is gewoon galg gebleven soms in een modernere uitvoering, maar altijd effectief als humane en snelle doder van tot hem veroordeelde mensen. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat een moord en martelwerktuig zo kan uitgroeien tot een verheerlijkt symbool van opoffering en vergeving. Stel je eens voor dat we dit ook met de galg zouden doen. Een galgje met een bungelend poppetje in de strop aan een zilveren of gouden ketting om te dragen. Een gebouw om godsdienst in te beleven met op de torenspits een vergulde galg. Wordt het eens geen tijd om te breken met deze verouderde manier om mensen te interesseren voor zaken als geloof hoop en liefde. Geloof in het goede van andere zichtbare en onzichtbare mensen, hoop op dat alles meer is dan alleen oog om oog tand om tand en dat liefde een menselijke inspiratie bron is met oplossingen zonder conflict.

Sunday, April 1, 2012

Vriend in

"Ik zit er helemaal doorheen, niemand heeft nog tijd om met mij te praten, zelfs mijn dochter riep dat ze moest hangen want Kirsten kwam er tussendoor met een zussengesprek, begrijp u het? nou ik snap het niet, met dat, nou doei,! ik moet even hangen. Blijf maar lekker hangen, ik heb ook geen tijd meer, ze kan de pot op , daar heb je ze nou voor groot gebracht". Ze ratelde maar in een stuk door terwijl ik dacht even rustig mijn Spits te kunnen lezen in de Hema lunchroom. "Hier kijk, daar staat het," ze wees op de voorpagina van mijn Spits. "Kijk! Ouderen vereenzamen door overvolle agenda's van hun kinderen,"las ze hard op. "Heb je geen man of vriend?" vroeg ik een beetje onbescheiden. " Kom op zeg schei eens uit, nee die heb al een paar jaar geleden de deur uit gedaan, het doetje, weet je wat die graag deed? nee dat zal wel niet, nou je raadt het nooit, hij hield van breien, ja echt, het doetje." "Dus u bent nu alleen?" informeerde ik uit een soort beleefdheidsgevoel. 'Zeg je gesolliciteerd toch niet ergens naar hè? dat hoeft echt hoor want ik heb het helemaal gehad met mannen, ik heb nu een echte vriendin, ze komt straks, dan kan je ze zelf zien een hartstikke leuk wijf." "Hallo schat,"een zware mannenstem klonk achter mij. Ze gaven elkaar een knuffelzoen. "Wie is deze leuke verschijning?" haar vriendin wees naar mij. "Je gaat toch niet vreemd hè?" vervolgde ze plagerig. "Nee hoor lieverd ik zou niet durven, ik heb jou toch. "Een zware schaterlach gevolgd door en kanonnade van een rokershoest volgde. Een ding wist ik zeker, m'en koffie was op en ik moest maar weer eens gaan. Een vriendin, een vriend in zal ze bedoelen.