Thursday, April 19, 2012

Tegenwind

Altijd de zelfde wind, geen hoog of laag tij, alleen bewegen in één richting, het gaat niet voorbij en geeft zelfs geen verlichting. Het graven naar geluk levert wel bergen wanhoop maar niet het vinden op. Geluk is niet de andere zijde van ongeluk, geluk is geen doos van Pandora nog een witte Rolls-Royce, het is niet te vangen maar wel te ontvangen, hoe? door het te geven. De wind komt zich zelf altijd tegen maar weet dat niet zonder tegenwind. 

No comments: