Monday, April 16, 2012

Maak hem doodstil

Waarom is er rechtspreken? het recht doen over het onrecht van kille moordlust? over de vergekking in een duivelshoofd? Is het mondslot, het zwijgen, het zeker geen podium geven, ondanks het rechtspreken, dé manier van respect, juist als die respectloosheid met manifesterend gebral zijn terreur is. Maak geen afgodbeelden, registreer geen stoere ziel kapotmakende verklaringen. Uitzenden op frequentie nul heeft een begrijpend effect. Het mediacircus over deze ellende hoeft, mag gewoon niet. Het zou unaniem in alle talen moeten zwijgen. Maak mensen niet gekker niet ongelukkiger niet wanhopiger niet verdrietiger, door het nieuws dat nooit nieuws had mogen zijn, door het niet te laten zijn. Maak hem doodstil, door stilte.

No comments: