Thursday, April 12, 2012

Groene spons

Er was eens mol die het hopen had verleerd, hij had zijn hopen naar de aardse binnenkant toegekeerd. Wat de boer wel verbaasde dat zijn koeien die op het weiland graasde, zomaar verdwenen tot half ondergronds omdat het weiland leek op een groene spons. Er was geen molshoop ergens nog te ontwaren en zijn koeien stonden net met hun kop boven het gras als domme ganzen voor zich uit te staren. Maar hoe is dan verdome aan dit omkeer drama een einde gekome? Wel luister:de boer had besloten niet langer te bokken maar de mol te gaan lokken, jawel met verse voorjaarsloten gebakken in echt wormenvet en zie de mol was zo daarnet weer echt naar boven gaan hopen en toen zijn, zegt het voort, al de koeien weer zoals het hoort bovengronds gaan lopen.

No comments: