Tuesday, March 22, 2022

Verbleken

 Door het verslijten van mijn jaren 

Komt m'n slijtlaag nu toch int zicht

T is' niet dat ik daarmee wil verklaren

Dat mijn groeven en rimpels hierdoor zijn aangericht

Nee het zijn mijn zorgen van alle dagen en weken

Omdat de lieve vrede door de oorlog is vergeten

En zo dit mensenleed mijn ziel in minne heeft gespleten

Dat is wat mijn jaren nu zo droevig doen verbleken 

    

Tuesday, March 15, 2022

Tot hier en...

En als onze wegen hier gaan scheiden omdat ze onbegaanbaar in verdriet en rouw zijn geworden. Dan is het goed het wrede onbegrensde te begrenzen met: 'Tot hier en niet verder dan tot hier.' Zo komt deze waanzin aan zijn eind omdat wij haar niet zullen en mogen dulden. En als onze wegen hier gaan scheiden, geef dan aan dat een van de twee het pad van de vrede is. In deze tijdelijke eeuwigheid van geweld is een vredesduif niet snel opgemerkt, maar hij is er wel. Hij is er in de zielen en harten van zij die zeggen: 'Tot hier en niet verder dan tot hier.'    

Sunday, March 13, 2022

Omdat?

 Tegen barbaarsheid is niet te schrijven omdat barbaren mijn verhaal niet lezen. Het is een schrikbeeld dat de vrije wereld gevangen houdt, gevangen in een pathologische leugenretoriek. Als een wanhopige  moeder een vijandige soldaat aanspreekt, en vraagt waarom hij weerloze mensen en kinderen komt doden? Is deze soldaat als een steen, zo koud, zielloos en kil in zijn ogen. En toch schrijf ik tegen deze ontaarding van het menselijk gedrag. Er is geen enkele reden te noemen om onderdrukking van mensen te rechtvaardigen of te accepteren. Tegen die barbaarsheid is niet te schrijven, omdat......?

Sunday, March 6, 2022

O Vader

O Vader die in de helle zijt

Gruwel van onmenselijkheid 

Jij in hoogsteigen persoon 

Jij bent in jou helse oneindigheid

Met onze dood en hel geprezen

Jouw bloeddorstige moordaardigheid 

In verminkte kinderzielen getoond 

Heeft gevoelloos jouw toornig hoofd 

Met granaten en bommen gekroond 

Wij zeggen tegen deze door ons vervloekte vader 

De kille vader van al onze oorlogswezen

Stop deze bekrompen waanzin 

Want van een kind hoeft jij niets te vrezen

 

Friday, March 4, 2022

Groeien om brood

 Als de geschiedenis ons leert dat oorlog nooit een oplossing heeft gebracht in een conflict, is het dan niet slimmer te bedenken wat dan wel. De vraag die we ons moeten stellen is: Laten we het zaaien over aan de boer of aan de wapenfabrikant? Wordt de aarde omgewoeld door bommen of geploegd door een ploegschaar. En dan nog, het graan heeft maar een doel te groeien om brood en nooit om dood. 

Thursday, March 3, 2022

Asielboot

Daar zaten we samen op een bankje bij de drukke zeehaven, ik en mijn vaste politieke sparringspartner. Het was goed dat het voorbijvarende scheepvaartverkeer voor wat lawaaierigheid zorgde, want van een vrolijke stemming was geen enkele sprake. Ineens doemde er in de verte een enorm superjacht op. Allebei draaide onze koppen zich naar het exorbitante varend gedrocht. Wat nog het meeste opviel was dat het schip werd begeleidt of gesleept door een marine sleepboot en een schip van de douane. Ik heb altijd een verrekijker paraat. En ja hoor aan de achterkant was goed te lezen wat de thuishaven van het jacht was, Hongkong. De naam op de boeg was door een groot zeil afgedekt. Nu kwam ons gesprek plotseling in een spreekwoordelijke stroomversnelling terecht. "Verf dat monster blauw en geel!" riep mijn anders zo correcte sparringspartner. "Maak er een asielboot van."