Friday, March 4, 2022

Groeien om brood

 Als de geschiedenis ons leert dat oorlog nooit een oplossing heeft gebracht in een conflict, is het dan niet slimmer te bedenken wat dan wel. De vraag die we ons moeten stellen is: Laten we het zaaien over aan de boer of aan de wapenfabrikant? Wordt de aarde omgewoeld door bommen of geploegd door een ploegschaar. En dan nog, het graan heeft maar een doel te groeien om brood en nooit om dood. 

No comments: