Tuesday, March 15, 2022

Tot hier en...

En als onze wegen hier gaan scheiden omdat ze onbegaanbaar in verdriet en rouw zijn geworden. Dan is het goed het wrede onbegrensde te begrenzen met: 'Tot hier en niet verder dan tot hier.' Zo komt deze waanzin aan zijn eind omdat wij haar niet zullen en mogen dulden. En als onze wegen hier gaan scheiden, geef dan aan dat een van de twee het pad van de vrede is. In deze tijdelijke eeuwigheid van geweld is een vredesduif niet snel opgemerkt, maar hij is er wel. Hij is er in de zielen en harten van zij die zeggen: 'Tot hier en niet verder dan tot hier.'    

No comments: