Sunday, March 6, 2022

O Vader

O Vader die in de helle zijt

Gruwel van onmenselijkheid 

Jij in hoogsteigen persoon 

Jij bent in jou helse oneindigheid

Met onze dood en hel geprezen

Jouw bloeddorstige moordaardigheid 

In verminkte kinderzielen getoond 

Heeft gevoelloos jouw toornig hoofd 

Met granaten en bommen gekroond 

Wij zeggen tegen deze door ons vervloekte vader 

De kille vader van al onze oorlogswezen

Stop deze bekrompen waanzin 

Want van een kind hoeft jij niets te vrezen

 

No comments: