Sunday, March 13, 2022

Omdat?

 Tegen barbaarsheid is niet te schrijven omdat barbaren mijn verhaal niet lezen. Het is een schrikbeeld dat de vrije wereld gevangen houdt, gevangen in een pathologische leugenretoriek. Als een wanhopige  moeder een vijandige soldaat aanspreekt, en vraagt waarom hij weerloze mensen en kinderen komt doden? Is deze soldaat als een steen, zo koud, zielloos en kil in zijn ogen. En toch schrijf ik tegen deze ontaarding van het menselijk gedrag. Er is geen enkele reden te noemen om onderdrukking van mensen te rechtvaardigen of te accepteren. Tegen die barbaarsheid is niet te schrijven, omdat......?

No comments: