Tuesday, March 22, 2022

Verbleken

 Door het verslijten van mijn jaren 

Komt m'n slijtlaag nu toch int zicht

T is' niet dat ik daarmee wil verklaren

Dat mijn groeven en rimpels hierdoor zijn aangericht

Nee het zijn mijn zorgen van alle dagen en weken

Omdat de lieve vrede door de oorlog is vergeten

En zo dit mensenleed mijn ziel in minne heeft gespleten

Dat is wat mijn jaren nu zo droevig doen verbleken 

    

No comments: