Thursday, September 12, 2019

De 3e kamer

In de overvolle politieke braadpan
Gaat het er heet geblakerd aan toe
Het is dringen naar het stoven van de dag
De neuspeuterende kille krentenwegers
Kopen hun rode boerenbont zakdoeken
Op het marktplein van de Hemelse vrede
De sneltrein is ingehaald door de paardentram
En de vier weverkes spinnen er garen bij 

Wednesday, September 11, 2019

Peacetime

Denkfouten uitgeroeid tot dwanggedachtes
Exploderende in ironische grappigheden
Zij laten hun graffitibeelden in het oog vallen
Maar welke dag is niet de vraag
Het gaat er alleen maar om
Is er nog Peacetime vandaag
En de rest van de nieuwe dagen


Monday, September 9, 2019

Vogeltrek

Komend vanuit het Zuiverland
Gaat de zon trager in de stijger
Het water kribbig in schuimgerand
Het dier is hier eeuwig grazend
Geen azende krijger
Langzaam begint de herfst
Over mij te sluipen
Haast ongemerkt
Vluchtend bladerhout
En de zwaluwen
Die zijn gaan reizen

Sunday, September 8, 2019

Geen boodschap

Op de zijtakken van de hoederstamboom groeien kippen zonder vleugels en kop. Hier is een gewenste droom in vervulling gegaan, kippenvlees zonder gekakel. Het witgeverfde zwarte schaap blèrde ondanks zijn door de wol geverfde tint nog steeds als een door god verlaten kind.
Alle sensationele gebeurtenissen zijn op één hoop gekropen zodat het orkest eentonig van klank is geworden.Het is niet te denken dat door het weergaloos veredeld te zijn de weerschijnvlinder zijn spiegelbeeld heeft gevonden.In een troebele vijver zijn de goudvissen aan de macht, maar de mens is  het creatuur dat aan de schepping geen boodschap heeft.
En zo er een god zou zijn heeft die alsnog het nakijken.   

Thursday, August 15, 2019

Vertrapt

Het kind waar niet op gerekend was
Is geworden wat het is
Het kind van de rekening
Hier wordt vooruitgang gezien in stilstand van de ander
Het bloedgeld beweegt in de kring van de bezitters
Wees dan niet verbaast hoe visueel die cirkel is
Het lopen van je eigen pad kan alleen als je het baant
Aan knopen tellen komt na eindeloos gebrei een eind
Wie niet zijn paard zadelt zal er van afglijden
En zo onder de hoeven worden vertrapt   

Sunday, August 11, 2019

Verbreden

Billenknijpend smal zadel
Oogverblindend spiegelbeeld
Ingebeelde kannietwaarzijnbeelden
Kom maak er een eind aan
Door het smalle te verbreden

Saturday, August 10, 2019

Gevallen sterren

Uit de schulp gekropen valse maniakken
Geven giftige kersen op de appeltaart
Blindemannetjes zonder duikbrillen
Zijn als gekaakte haringen in een ton
Aan het bekvechten om de macht
De zon ging die avond later onder
Omdat de sterren van hun doek waren gevallen