Friday, July 12, 2024

Zonder dat je het weet

Als een probleem niet oplosbaar lijkt is het juist die tegenwind die je leert laveren. Zodat ondanks alle tegendruk het juist die wind is die je naar een oplossing brengt. Het uit de weg gaan en omzeilen van moeilijke zaken geeft geen richting maar stuurloos ronddobberen in de eindeloze oceaan van narigheid. Een koel hoofd met een heldere vooruitziende blik zal in de hitte van het ontspoorde moment de boel weer op de rails zetten. En tot slot nog even dit: complotdenken verward je geest zonder dat je het weet.

Saturday, July 6, 2024

Niemand toch?

 Het is de moeite waard te geloven in je zelf en niet in het onhaalbare. Meer is niet nodig dan een heldere geest en een open terugkijkende en vooruitziende blik. Als de wind zich draait, zich naar de toekomst richt, dan komen de vogels van liefde en geluk vanzelf in zijn vlucht mee. Wacht niet op de tijden die zich niet kunnen of willen keren, het maakt je krachteloos in je keuzes en besluiten. Niemand kan de zon in de ogen blikken zonder verblind te raken, maar hem dan simpel gewoon alleen maar de rug toe te keren maakt bange zwarte schaduwen in je los. Dus wees in deze wijs en denk aan wat de beste keuze is om jezelf te zijn zonder je daar in te verliezen. Want zeg nou zelf, wie zit er nou te wachten op iemand die de weg kwijt is, de weg naar geluk en liefde. Niemand toch? 

Wednesday, July 3, 2024

Van oor tot oor

 Midden in de vlakke velden van een enorm groot landbouw bossen en heide gebied, stond zomaar plomp verloren een haast honderd meter hoog rotsblok. Het leek haast alsof de rots rechtstreeks uit de ruimte daar was neergeploft. Zeker al meer dan vijftig jaar woonde hij daar, Janies Petraeus,- helemaal bovenop de punt van de steile en vrijwel voor iedereen ontoegankelijke rots. Met zijn enorme spierkracht had Janies Petraeus met hamer en beitel een flinke woonholte uitgehakt zodat hij zich kon beschermen tegen wind, kou en regen of felle zon. Ook had hij een soort primitief hijskraantje van balken touwen en katrollen gemaakt. zodat hij naar de vlakte kon afdalen om verder te gaan en staan waar hij wilde. De boeren en andere bewoners van de grote vlakte vonden het wel prima dat Janies Petraeus zo hoog boven hun hoofd woonde. Als er slecht weer op komst was kon Janies Petraeus dat als allereerste zien. En de afspraak was dat hij, in ruil voor wat wijn etenswaar en kleren, de bewoners van de vlakte zou laten weten welk weer er op komst was. Maar op een zekere dag leek het er op alsof een heel grote mol de rots had ondergraven. Dat was natuurlijk niet zo, want zulke mollen bestaan gewoonweg niet. Maar hoe het ook zei, de rots was behoorlijk scheefgezakt. Zo scheef zelfs dat Janies Petraeus zeker niet meer van plan was naar boven te gaan om het weer te voorspellen. Ineens zaten de bewoners van de vlakte zonder hun goed en slecht weerbericht voorspeller. En dat was al snel te merken toen tijdens het binnen halen van het hooi het plotseling begon te regenen zonder dat iemand het had verwacht. Zonder Janies Petraeus weerbericht ging het dus niet en dus moest er snel iets bedacht worden om de rotst weer kaarsrecht te krijgen. Alle boeren en houthakkers gebruikte in die tijd werkpaarden om het zware werk te doen, en dus waren er heel veel werkpaarden. Met zoveel trekkracht bij elkaar moest het toch lukken om de rots weer recht te trekken.  Overal vandaan werden er lange touwen bij elkaar gezocht. Onder leiding Janies Petraeus klauterde sterke jongens en meiden met strengen lichte touwen bij zich de scheefgezakte rost op. Toen ze helemaal boven bij de punt waren lieten ze de lichte touwen zakken om daarna de zware touwen op te hijsen. Na een dag hard zwoegen was de rots goed ingespannen en kon het trekken met de paarden beginnen. Maar hoe hard de paarden ook trokken, er was geen enkele beweging in de scheefgezakte rots te krijgen. Wat nu? "Als we nou eens met z'n allen om de rots gaan dansen en flink hakken stampen dan komt de rots misschien wel los!"riep een klein jochie van nog geen drie turven hoog. Janies Petraeus en ook de andere leek het een prima idee. Er werd snel een echt dansorkest door de dirigent van de dorpsfanfare georganiseerd en iedereen die maar een beetje kon dansen of hakken en stampen was naar de rots gekomen.In de kortste tijd begon de grond om de rots te trillen toen iedereen dansend en stampvoetend te keer ging. De paarden trokken uit alle macht en ineens schoot rots met een doffe plomp weer zo recht als een kaars. Janies Petraeus was de eerste die het zag en hij glunderde van oor tot oor.                    

Friday, June 14, 2024

Ruilen

Mag ik met je ruilen, jij een beetje van mij en ik een beetje van jou.   Mag ik met je ruilen, jij wat van mijn warmte, ik wat van jouw koele kou. Delen is soms zoveel meer, meer dan ruilen van lief en leed, het is iets van je zelf geven zonder de verwachte ommekeer die je snel vergeet. Dus wil je met me ruilen, delen of meer dan meer, dan zal ik dat lieve liedje voor je spelen, niet eenmaal, maar telkens weer.

Monday, June 10, 2024

Misschien?

 Net als ik denk ik doe er niet toe, mijn bestaan maakt geen verschil, komt er een kind naast me staan met een zonnebril. Net als ik denk dat de zon alleen schijnt voor wie hem ziet, geeft het kind mij zijn zonnebril, zodat ik zo met open ogen van de zon geniet. Even was ik vergeten dat dit kind mij anders liet zien, is omdat hij niet door de zon verblind was, Misschien?

Wednesday, May 29, 2024

Zonder loods

Het ondoordachte plan uitgevoerd door de nieuwe gedachteloze pretentieuze machthebbers zal onontkoombaar strandden in het zicht van de verborgen haven van hun tendentieus handelen. Hoewel iedereen wist dat deze goud gehorende koe nooit de haas zou kunnen vangen, ging het verdraaien en ontkennen van eerder gedane uitspraken in volle omvang gewoon door. Zo wordt er nu al druk gespeculeerd wanneer de haan, bij welk  ochtendgloren van de waarheid, deze waarheid ontkenners victorie kraaiend zal verblinden. De vraag die nu nog overblijft is: Waarom was er geen betrouwbare loods aan boord?    

Wednesday, May 22, 2024

Het ideale leven

 'Kunt u mij de weg naar het ideale leven voor mij vertellen meneer ?' 'Dat zal ik u wel kunnen uitleggen, als ik eerst van u weten mag wat u onder het ideale leven verstaat, want daar zijn de meningen nogal op z'n zachts gezegd verdeeld over. Dus vertel mij, ik luister'. 'Het ideale leven wat ik voor ogen zie is in de eerste plaats een leven zonder oorlog twist en onmin, verder zou ik willen dat mensen zich nooit roofzuchtig gedragen ten opzichte van dieren en de natuur in al haar verschijningen. Tenslotte wens ik bovenal dat er nergens honger armoede uitbuiting en vrijheidsberoving is. Zo u ziet is mijn wensenlijstje nauwelijks meer dan het getal van de volheid, te benoemen als 7 of 8. 'U heeft mij een duidelijke uitleg gegeven over wat het ideale leven voor u is. Nu de vraag:weet ik ook de weg of de route om daar  te komen? Heel simpel gezegd ja die weet ik. Doe zelf in woord en daad wat het realiseren van het ideale leven van u vraagt. Maar ik zeg u ook dat de routeplanner u al snel op een vals spoor zal brengen, want echte sprookjes komen simpelweg nooit met de waarheid in aanraking omdat ze niet bestaan.'