Sunday, October 30, 2022

Weekspreuk

Geloof religieloos in jezelf 

Dit met de zelfde intentie 

In de goedheid van de ander 

Met het oplettende vermogen 

In herkennen van verborgen agenda's.  

Sunday, October 23, 2022

Verbazing

Een ambitieus jong mens wilde van de oude wijze man weten waarom er geen geluk in zijn leven was. Na een kort stil moment sprak de oude wijze man.    

Hoe meer je het geluk denkt te vinden hoe minder gelukkig je zal zijn. Als je denkt dat gelukkig zijn jouw evenwichtig levensdoel is, is het balanceren haast een onmogelijke kunst voor jou om die stabiliteit in leven te houden. Zoek je daarin alleen je geluk dan zul je het zeker niet vinden, omdat geluk simpelweg minder is dan een stabiele eeuwigheid en meer is dan een onstabiel moment. Kortom zoek niet naar wat al is, maar vindt wat nog moet zijn en laat het mysterie van soms even gelukkig te kunnen zijn je in verbazing leven.      

Friday, October 21, 2022

Verkwijnt

 Stilaan verkwijnt het gezicht in een later licht zoals schaduwen in loofbomen laten zien. Onrustig is het ritme in dwalend dwarrelend vallend blad. Moeder natuur kleedt zich uit om klam en naakt te overwinteren. En wij die amper verbaasd kunnen zijn over dit eeuwig sturend fenomeen, wij kleden ons met dikke jassen en truien en kijken kleumend van achter dubbelglas naar hagel sneeuw en regenbuien. 

Friday, October 7, 2022

Verstaan

Door bezorgdheid en onrust aangeraakte mensen kwamen naar de oude wijze man om hun gevoel weer op orde te krijgen. Hij verzocht hen om rustig in een halve cirkel om hem heen te gaan zitten, zodat hij met ieder oogcontact kon zoeken. Hij sprak,     

Het is niet het verhaal wat we elkaar vertellen, want praten doen we heel veel. Het is niet geluid waar we naar luisteren, want horen doen we erg veel. Het zijn niet de gezichten die we zien, want die beelden zien we heel veel. Het is de veelheid van dat alles waardoor we begrensd worden om van het kleine alledaagse nog te kunnen genieten. Het getjilp van de mussen is een schaars goed geworden dat ons iets te vertellen heeft evenals de klopslag van ons hart. Als jullie jezelf niet meer overstemmen, elkaar van gezicht tot gezicht willen zien beleven en horen, is het nodig dat jullie meer menselijke empathie tonen. Daarna zullen jullie het getjilp van de mussen en de hartslag van het leven verstaan.     

Wednesday, October 5, 2022

Uitzicht

De(bejaarde)man waar niemand een spreekverbod aan toekende heeft de toekomst weer uitzicht gegeven.  Dat deed hij door de stikstofdeken die over ons land ligt tot Persona non grata te verklaren. Door deze duidelijke uitspraak zal de natuur hem tot Persona grata verheffen. Wijs, begripvol maar zeker standvastig was zijn advies, een advies dat niet vrijblijvend was en is. Nu nog de koppen bij elkaar zonder knopen te tellen en doen wat er gedaan moet worden om de natuur te redden.

Monday, October 3, 2022

In zicht

Het einde is in zicht, daar op gericht is in de nacht nabij voor de vlinder sneller dan gedacht. Want als de nachten winnen zijn er heel veel spinnen die daar hun garen bij winnen, zo aan wel duizend meter bij volle maan. De spin weet het dat het einde in zicht is als de verdwaalde nachtvlinder aan de maan denkt in het verre donkere ginder, maar voor het late ochtendlicht is voor de vlinder zijn einde in zicht.