Thursday, June 30, 2022

Overbruggen

De kloven tussen mensen trekken diepe karrensporen door het Lageland. Ze verdwijnen als onoverbrugbare dieptes achter de horizon van bereikbaarheid. Als het verstand zijn rede niet kan vinden, hoe zou dan het onredelijke zich weten te remmen? Zinloosheid is altijd een onderschat gevaar gebleken in de onderlingen communicatie. Zorg in alles wat ontstaan is door menselijk gedrag, dat de zin of onzin daarvan elkaar de ruimte geven die te overbruggen.  

Saturday, June 25, 2022

onrust

Soms sterft de een haast zijn eigen dood van angst terwijl bij de ander juist het vrije leven binnen vliegt. Overvliegende met mens gevulde vliegtuigen laten hun witte sporen slechts enkele minuten in strepen zien. En dan nog sterft het gevoel vrij te mogen zijn in het lawaai van de straalmotoren die hun plaats aan de horizon opeisen. Wat is het toch dat het onrustig zijn pas eindigt als de oneindigheid is geland in het land waar je niet jezelf hoeft te zijn. Maar let op! de verlangde rust is er niet als de onrust is mee gereisd.   

Sunday, June 19, 2022

Eenkoppig monster

De nullijn van het leven is gepasseerd in de bange vlucht voor de gruwelijke onrealistische realiteit. Ontredderd en weerloos zijn de achterblijvers in een omgewoeld aardlandschap hun geliefde doden aan het begraven. Verdriet en wanhoop maken het verzet tegen deze moorddadige hersenloze vijand halsstarrig en hardnekkig. Dan is er wederom de vraag: wie heeft dit eenkoppige monster het woord vredesmissie in de mond gestopt?  

Wednesday, June 8, 2022

Ontzag

Nu was het de paradijsslang die verborgen in het gras plotseling de Achilleshiel wist te vinden. Gekrijs en treurtoneel alom over dit overkomen bijtende onrecht. De koperblazers gaan er vanuit dat hun instrument niet verblikt wordt door hun blozen. Het is de zon die met zijn koperen trouw vastigheid geeft in eeuwige standvastigheid. Zo zullen wij als mens het zwijgen er toe moeten doen omdat onze woorden niet altijd parallel gaan aan onze daden. En let op: kniel alleen om de aarde te kussen zonder onderdanigheid maar met ontzag over wat Zij vermag.    

Tuesday, June 7, 2022

Gevrij

Het bijen en hommel zoenoffer zorgt voor het voortbestaan van aardbei framboos appel kers peer en braam. Maar ook vele andere bloemen staan op hun bezoekerslijst met kleur en naam. Het is maar dat je het weet van dit gevrij van allebei.


Sunday, June 5, 2022

Geldtrog

 Het zou een krankzinnige droom kunnen zijn, maar wellicht ook niet en dan is het zomaar werkelijkheid. Een plastische chirurg die mond en kaakreconstructies uitvoert in een speciale geheime kliniek die door een grote internationale fastfoodketen wordt gesponsord. Om de omzet van nog grotere en dikkere hamburgertorens te stimuleren worden klanten gelokt met het aanbod om hun kaken en mond, met een mooi woord gezegd, gratis te laten reconstrueren. Zodat ze na deze plastische chirurgische ingreep een super grote vreetschuur hebben om  een mega grote bic mac naar binnen kunnen werken. Dit alles om hun omnivoren omzet letterlijk en figuurlijk te vergroten. Het zou een krankzinnige droom kunnen zijn, maar pas op dromen zijn niet altijd bedrog als het om de geldtrog gaat.           

Thursday, June 2, 2022

Keuzes maken

Verzacht niet het harde maar laat het niet ontstaan omdat verzachtende omstandigheden meer afbreken dan opbouwen. In de diffusietijd van de schemering zijn twee waarheden verborgen, die van de ochtend en die van de avond, het komen en gaan. Als de meerderheid geen stem heeft zal de minderheid geen moeite hebben om de valse boventoon te voeren als afstemming van het geheel. Het is zwerfkeien niet gegeven haast te hebben omdat hun bloed versteend is in de tijd. Laat je gedachten beteugeld op hol slaan anders blijken de rivieren breder en ravijnen dieper. En tot slot: rust is te vinden daar waar geen onrust is en je gedachten geordende keuzes kunnen maken.