Wednesday, June 8, 2022

Ontzag

Nu was het de paradijsslang die verborgen in het gras plotseling de Achilleshiel wist te vinden. Gekrijs en treurtoneel alom over dit overkomen bijtende onrecht. De koperblazers gaan er vanuit dat hun instrument niet verblikt wordt door hun blozen. Het is de zon die met zijn koperen trouw vastigheid geeft in eeuwige standvastigheid. Zo zullen wij als mens het zwijgen er toe moeten doen omdat onze woorden niet altijd parallel gaan aan onze daden. En let op: kniel alleen om de aarde te kussen zonder onderdanigheid maar met ontzag over wat Zij vermag.    

No comments: