Sunday, June 19, 2022

Eenkoppig monster

De nullijn van het leven is gepasseerd in de bange vlucht voor de gruwelijke onrealistische realiteit. Ontredderd en weerloos zijn de achterblijvers in een omgewoeld aardlandschap hun geliefde doden aan het begraven. Verdriet en wanhoop maken het verzet tegen deze moorddadige hersenloze vijand halsstarrig en hardnekkig. Dan is er wederom de vraag: wie heeft dit eenkoppige monster het woord vredesmissie in de mond gestopt?  

No comments: