Tuesday, October 19, 2021

Herst

Als het blad rood verkoperd haar sterven siert

De wind het laatste dolle spel speelt met haar zijn

Geeft het verdwijnen en nieuwe kans tot herleven

Want zo is blijven in de kringloop gebleven

In haar herfstige ochtend schijn  

Sunday, October 17, 2021

Respecteren

Ze kwamen geruime tijd al niet meer bij elkaar- de bewoners van een dorpje- omdat een simpel conflict daar tussen stond. Hierom riep de  'Oude Wijze Man' ze bij hem om hen er op te wijzen dat hun gebrek aan inzicht en het bezitten van een zekere doof en blindheid een blokkade was voor een menselijke oplossing van hun conflict.

Als jullie dagelijkse leven zich ongemakkelijk vertoond in beschuldigingen en besmeurde bewoordingen, het vloeken en schelden alle dagen laten verruwen gelijk een etterende wond. Dan zeg ik  jullie dat deze manier van samenleven op den duur haar eigen ontsporing zal veroorzaken omdat het evenwicht in fatsoen en respect niet onverstoorbaar kan worden genegeerd.

Bergraaf jullie conflikt diep onder de grond en plant een vredesboom op het graf van jullie onmin. Arrogantie en overschatting van jezelf zijn geen basis om de ander lief te hebben en te respecteren.    

Monday, October 11, 2021

Als de tijd

Toen de tijd je had ingehaald was het alsof hij stilstond. Zo is je leven plotseling overgegaan in mijn onpeilbaar verdriet, hoe zal ik het mijne in leven houden. Ik hoor het eeuwige ruisen van de zee niet meer als een  kalme rust, want met jouw verdwijnen heeft mijn ziel jouw ziel gekust. Als de tijd je heeft in gehaald zal je niet verdwijnen door te verschijnen in mijn herinnering.