Sunday, October 17, 2021

Respecteren

Ze kwamen geruime tijd al niet meer bij elkaar- de bewoners van een dorpje- omdat een simpel conflict daar tussen stond. Hierom riep de  'Oude Wijze Man' ze bij hem om hen er op te wijzen dat hun gebrek aan inzicht en het bezitten van een zekere doof en blindheid een blokkade was voor een menselijke oplossing van hun conflict.

Als jullie dagelijkse leven zich ongemakkelijk vertoond in beschuldigingen en besmeurde bewoordingen, het vloeken en schelden alle dagen laten verruwen gelijk een etterende wond. Dan zeg ik  jullie dat deze manier van samenleven op den duur haar eigen ontsporing zal veroorzaken omdat het evenwicht in fatsoen en respect niet onverstoorbaar kan worden genegeerd.

Bergraaf jullie conflikt diep onder de grond en plant een vredesboom op het graf van jullie onmin. Arrogantie en overschatting van jezelf zijn geen basis om de ander lief te hebben en te respecteren.