Monday, April 23, 2012

Geloof niet of wel

Er was eens een eigen wijze man die bouwde een huis in een boom. Voor hij ging bouwvakken had hij afgesproken met de boom dat hij geen spijkers of schroeven in het bomenlijf zou slaan of draaien. De boom vond het prima, want op die manier had hij wat meer aanspraak op hoger niveau. Huizen en wonen in bomen? het lijkt wellicht niet zo goeie deal,je zou in eerste instantie kunnen denken wat doet hij toch moeilijk.Echter. Miljoenen jaren geleden huisde onze voorvaderen of  moederen ook gewoon in bomen. Weliswaar niet zo comfortabel als in deze tijd, maar ze deden het wel. Er was voor hun natuurlijk een soort voor opgezette reden voor deze hoogbouw bewoning, namelijk overzichtelijke veiligheid en de groene supermarkt binnen handbereik. Deze opmerkingen nu even terzijde gelegd en terug naar het hier en daar moment, naar onze eigen wijze boomhuis bouwer. Alleen al het idee een gesprek met een boom aan te gaan over de gewenste bouwvoorschriften, het lijkt een beetje op duimzuigerij, zeg maar verzonnen. Goed, maar nu even iets ter vergelijking. Als je kijkt naar de politiek en het waarheidsgehalte van de gebezigde beweringen, wat is dan het punt? helemaal niet. geen punt dus. De betreffende man verstond de taal en kon de spraak, dé specifieke instrumenten die handig waren om zijn ideaal te verwezenlijken: huis en boom in één woonstede gecreëerd.Er was nog een reden waarom de man dit bijzondere bouwproject had gefabriceerd: het ging hem om dichter bij de hemel, of in zijn woorden,het bovenwereldje te kunnen komen, en wel zonder dat daar een kerk of kathedraal voor nodig was. In zijn ervaringen met mensen die zeiden te weten wat er buiten de zichtbare wereld  te zien en te beleven zou zijn, was hij altijd gestuit op rare en enge kronkelverhalen, die direct weer zondige nederigheid en bangmakerij als religieus sprookje hadden.Nu had hij  zelf de mogelijkheid gemaakt om zonder tussenkomst van die onbegrijpelijke kerkelijke mystiek, met de architect van het leven te praten en te discussiëren.Is het waar? dit verhaal.  Als je het gelooft niet, als je het niet gelooft wel.          

No comments: