Tuesday, February 17, 2015

Een gat in de dag

Ik betaalde zwijggeld aan de stomme, luistergeld aan de dove en tot overmaat van ramp, kijkgeld aan de blinde. Ik vroeg naar hen de bekende weg en geen van hun zag er een gat in zitten Tot, ik er zelf in terecht kwam. Ik had gelukkig mijn aller stoutste schoenen aan gedaan, waarna ik mijn haren te bergen kon laten rijzen en ik er weer een gat in zag. Zo had ik al snel van de nood een deugt gemaakt door de ondeugd terug in het gat te kiepen. Op de terugweg kwam ik de heenweg tegen, die vroeg waar ik heen ging, ik ging niet ergens maar nergens heen. Kom er maar op als je er af wil. Het is een kwestie van de voortschrijdende ontgoochelingstragiek van het spiegelei dat vindt te hard te zijn gebakken. Het meest niet slimme wat je kunt bedenken is dat je het niet slim kunt bedenken omdat je een slim warhoofd bent. Mijn schip was al gestrand voor dat het was gebouwd. Mijn knikkers rolden altijd het verkeerde potje in. En wat ik ook vermag, mijn vleugels hebben geen stijgwieken zodat ik na het ochtendkrieken een gat slaap in de dag. 

No comments: