Thursday, December 22, 2016

Tijdelijke gast

In een van zijn inspirerende gesprekken met de mensen uit de streek waar hij woonde, kwam een van zijn gesprekspartners met een simpele maar voor hem niet op te lossen vraag: "Vertel mij meester waarin kan ik geluk vinden?"  In zijn antwoord vertelde de wijze man een verhaal over het vinden van geluk.

Je zei dat je op zoek was naar geluk. Daarmee geef je eigenlijk aan het niet te bezitten. Ik denk dat je  zoeken er naar een gebrek aan kennis is over wat geluk is. Want geluk laat zich niet zoeken laat staan vinden, het is als een vogel die in zijn vlucht er pas achter komt dat de kracht van zijn vleugels hem dragen en niet de blauwe lucht. In deze dagen zo vlak voor het feest waarmee we de terugkeer van het licht vieren, is alles gebaseerd op een overdaad aan eten drinken en gemaakte gezelligheid. Als je hier je geluk in wilt zoeken kom je er achter dat die overdaad je geen vleugels van geluk geven maar slechts een vlucht uit de werkelijkheid. Een mooi mens draagt het geluk met zijn mooi en goed zijn bij zich, hij heeft geen overdaad nodig om het terug kerende licht te begroeten. Zorg dat je in jezelf niet anders bent dan buiten je zelf, want daar is het geluk als tijdelijke gast te vinden.   

No comments: