Wednesday, January 6, 2016

Veel spreeuwen

Een jaar is niet nieuw om dat de kalender dit aangeeft. Ik zag de zon niet anders opkomen nadat het licht werd.Zoals hij ook niet anders onderging voor dat het donker was. De stilte, ja die wist het wel.
Hij werd verdreven door de vuurwerk bombardementen en de ijle lucht, voor deze smerigheid beducht, hij was naar de zee gevlucht in angst voor de giftige dampen. Ja, wij mensen geven aan dit heilsmoment het vagevuur voor dier en natuur. Een nieuw jaar het zal wel zo moeten. Maar kan het niet eenmaal in de honderd eeuwen. Dat scheelt weer heel veel angst en stres voor de roodborst, merel boomkruiper, ekster,specht. vink, koolmees, kraai, karekiet, putter, lijster, gaai, plevier, valk, sperwer, buizerd, notenkraker, roerdomp,fuut, reiger, ooievaar, katten, honden, hazen, konijnen en heel veel meeuwen en spreeuwen.  

No comments: