Tuesday, January 19, 2016

Slachtoffer

"Ik heb net een naargeestige ontmoeting met een geest gehad," sprak een ietwat verwarde man, terwijl hij naast mij aan de tap kwam zitten. "Vertel maar, ik luister" zei ik quasi geïnteresseerd. Ik bestelde een pilsje en gaf hem er ook een. "Proost meneer! je gelooft het niet maar hij was net ontsnapt uit het lichaam van een achteloze voetganger die plotseling overstak. Knal, past boem! en zijn lijf was in een keer morsdood. Ja, meneer ik stond er vlakbij, hij liep door rood hè. Ik probeerde nog van alles met nog andere mensen hem in leven te houden. Je gelooft het niet meneer, maar hij lachte zelfs naar mij. Heus ik had niet gezopen, ik zweer het bij het graf van me moeder, echt ik had geen druppel aangeraakt, daar kon het dus niet aan liggen." "Heb je slachtofferhulp gebeld?" vroeg ik hem. Want door dat soort plotselinge confrontaties met de dood kan een mens echt even de weg goed kwijt raken. "Ja ja ik heb 112  gebeld voor hem, hij was het slachtoffer, niet ik, kom op zeg doe effe normaal man." Hij nam een flinke hap uit zijn bier en keek mij een beetje sinister aan. "Weet je, ik ging even in de ambulance zitten om mijn verhaal te doen, want de politie dacht dat ik familie van die dooie gozer was. En toen zag ik het gewoon gebeuren, floep daar was die, hij leek net als een opstijgende luchtbel onder water, zo zweefde hij. Ik schrok me echt de pleuris want hij ging gewoon naast mij zitten, die geest, zo van de brancard af in ene keer. Een ambulance broeder zei tegen mij, dat ik niets moest zeggen anders moest er een lijkwagen komen." "Hij is overleden op weg naar het ziekenhuis, meneer, begrijp u?" Ik bestelde nog een pilsje met een borreltje er naast voor ons samen. Toen mijn drinkebroer even later vertelde dat hij op huis aan ging, heb ik hem alsnog een kaartje van slachtofferhulp gegeven, want dat leek mij toch wel nodig. "Zo meneer? vroeg de barkeeper, heeft Kees u zijn sprookje verteld?" Ach ja, ik begreep het meteen, het kwartje was gevallen: Geen money, wel dorst.
Ik was het slachtoffer, niet hij.

No comments: