Sunday, October 9, 2016

Afdekken

Persoonlijk vind ik dat het woord kunstgras absoluut geen enkele betekenis heeft, dan alleen als term voor nep/plastic kunststofgras.
De duizenden hectares natuurlijk groen levend gras die zijn opgeofferd aan deze ongelooflijke kunststof afdichting van alles wat maar een beetje normaal gras of voetbalveld was, is natuur onterend.
Als doodsklap, om de echte grasmat  zoveel mogelijk te imiteren, komt daar nog bij, dat die zelfde duizenden hectares zijn en worden gebruikt als stortplaats van chemisch afval in de vorm van afgedankte en vermalen autobanden. Een grootschalige verspreiding van zoveel chemisch afval is jarenlang goedgekeurd door zowel gemeenten als de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, KNVB. Een,ondeugdelijk, onderzoek naar de schadelijke gevolgen van het gebruik van deze afvalproducten, door het Rijksinstituut voor Volsgezondheid en Milieu, RIVM, is het zoveelste bewijs dat geld en commercieel belang, boven de gezondheid gaan van zowel de natuur en de gebruikers van die nep grasvelden. En natuurlijk, is het zo dat alle wormen etende mollen en vogels, de vrijwillige grasmaaiers de gaatjesdichters de mensen en alle andere kriebeldieren die van het gewone echte grasveld houden, nu wellicht gelijk hebben. Maar, of ze het ook krijgen, de tijd zal het leren, of wordt dat ook afgedekt.          

No comments: