Monday, November 28, 2016

Het ochtendlicht

Met een schreeuw boven de levensstorm uit komen
Een verbleekte maan  verbergt je ochtenddromen
Verloren voelen van een leven jou in liefde gegeven
Maar zie de meeuwen schuimkoppen scherend
Krijsend weten zij niet van je verdriet
Ook zij zien de zon weerkerend
Jij het ochtendlicht weer ziet 


No comments: