Monday, April 18, 2016

Dat het helpt

De rente op medemenselijkheid is de hoop dat het helpt.
Hoeveel dat is? ik hoop een hoop vol.
Wat is vluchten meer dan verzuipen door een zinkend schip.
Want dat is toch ook vluchten naar de onwerkelijkheid.
Het is maar net hoe je er wel, of juist niet naar kijkt.
In een wereld waar alles te koop is ligt geen liefde in het schap. 

No comments: