Sunday, April 24, 2016

Omgangsspel

De dagen van overvragen zijn verloot
Hun smeekstemmen hebben het land niet bereikt
Zij die hun zaken hier zielloos hebben begroot
Hebben zich mateloos aan deze barre ellende verrijkt

Geweten is een altijd groene boom
Levend, geen brandhout voor de dorre hel
Even los als even vast gereten
In het intermenselijke omgangsspel 
 

No comments: