Tuesday, March 8, 2016

Niet weerloos

Gelijkheid in waarde is iets heel anders dan iedereen in de zelfde waarde laten verkeren. Er zijn sowieso geen vaste waarden, er zijn alleen het oor en beoordelen, zij bepalen wat die waarde is. Als 'veel' het oordeel voor waarde is, dan is 'weinig' ook een oordeel van waarde. Veel is op zich alleen van waarde als weinig hier het tegendeel is. Gelijkheid in waarde geeft geen verplaatsing, ongelijkheid daarin tegen, geeft beweging, actie. Als vrouw en man manvrouwmanvrouw zijn, ligt hun waarde in de het gelijkheidsprincipe van acceptatie en niet in die van de emancipatie. Al met al is deze ingewikkelde, maar zeer doeltreffende  beweging richting het gelijkheidsbeginsel, het waard om er te zijn.
En niet zoals Lucebert schreef dat, alles van waarde weerloos is.  

No comments: