Thursday, May 5, 2016

Ik vind van wel

Dan de vraag, zijn we vrij, vandaag?
Vrij om niet te zeggen wat we niet willen zeggen, niet zien wat we niet willen zien, niet horen wat we niet willen horen. Kunnen we vrij denken zonder te verdenken, kunnen we vrij zijn als we ons daar aan binden?
Dan is de vraag, zijn we vrij, vandaag? Ik vind van wel.

No comments: