Thursday, January 9, 2020

Gevrijwaard

De tot inkeer gekomen uitkeringstrekker trok het uitgekeerde bedrag af van de niet uitgekeerde uitkering waar hij volgens zijn berekening recht op had. Het dwaalpad waar de verdwaalden hun weg probeerde te vinden was spoorloos verdwenen in het onnavolgbare labyrint van ongekende bizarre regelgeving. De onhoorbare stilte is in de compromisloze ruimte verdwenen en niemand, zelfs de goede verstaander, hoort nu nog het lispelen. Kom even los van je plakbandconditie, geef je zelf een knotsgekke explosie want, het is beter niet te zien dan blind te zijn, niet te horen dan doof te zijn, niet te spreken dan sprakeloos te zijn, niet te voelen dan gevoelloos te zijn Maar let op, al deze nieten en loosheden mogen nooit aanspraak maken op de liefde, zij dient hier van gevrijwaard te zijn.

No comments: