Thursday, January 7, 2021

Vrijheid

 Met een pistoolschot in zijn borst was de adelaar bloedend en vleugellam neergestreken op het ereveld van de gesneuvelde vrijheidsstrijders.Door duivel losgelaten bloedhonden zijn op zoek gegaan om hem te apporteren bij de oppergod van het eeuwige kwaad. Maar opeens was daar de indiaan getooid in de gedaante van de gevederde beschermgeest van de vrede. De bloedhonden werden al jankend verjaagd naar de eeuwige jachtvelden. Verwond als hij was steeg de moedige adelaar weer op om het luchtruim naar de nieuwe vrijheid te kiezen. 

No comments: