Tuesday, January 5, 2021

uitbarsting

Toen het uitlopen van het groen plots verdween, het verborgen onderkruipend leven zich hierin verklaarde, verscheen er boven op de ruwe vlakte het korstmos met zijn eigen overlevingswaarde. Even was de schepping weer terug bij af en diep in haar schulp gekropen. De wereld stond even op zijn kop door het verliezen van zijn hemelse filantropen.Bejaarde dagen begonnen zich in nachten af te zonderen met hels kabaal en over donderen. Toen kwam de stille stilte over alles wat er niet meer was, het leven keerde langzaam terug in een aarde bedekt met lava en vulkanisch as.     

No comments: