Friday, June 27, 2014

6 dagen na

De maan is onze partner vandaag of  anders gezegd, vannacht.Hij is iedere keer nieuw en toch stokoud. Invloed en uit vloed, hoog en laagwater, cyclus met een permanente constante, toe rekenmodel en afrekenmodel, zomaar een paar genoemde kwaliteiten.Religie heeft de maan ook ingelijfd. Met veel rituelen vereringen en beschouwingen maakt het van de maan een apart hemellichaam. Maar bovenal is de maan de maan en maant ons hem te respecteren in zijn stille omgang.      

No comments: