Saturday, June 28, 2014

7 dagen na

De laatste wijsheid na deze zonnewende is een verborgen wijsheid die te vinden is in een getal.
Neem je leeftijd in dagen, doe daar  een dag per leeftijdjaar bij, vergeet niet de schrikkeldagen er bij te doen. Bereken daarna hoeveel dagen dat  bij elkaar zijn. Het getal wat hieruit te voorschijn komt moet je door 7 delen. De uitkomst van deze berekening is de tijdruimte die je hebt om in die dimensie te kunnen zijn.

No comments: