Tuesday, June 24, 2014

3 dagen na

De dagen na de langste dag is het zingen van de vogels minder massaal geworden.De bomen hebben hun winterplan in de maak, het rijpen van hout en vruchten is in volle gang. Wij mensen denken veelal niet verder dan de dag en soms de nacht. Maar de cyclus van de aarde is een terugkerende natuurlijke omloop van het leven.Zorg dat je je verbazing blijf houden voor het constante ritme van het leven.

No comments: