Wednesday, June 25, 2014

4 dagen na

Wees vandaag bewust van de bestaansvorm die mens heet. De wereld is nog niet zo lang bevolkt door mensen. Daar voor waren andere krachten en entiteiten bepalend. Zie de overgang naar mensen als een tijdelijke vorm van de aardse aanwezigheid van een soort. Eeuwigheid is geen mensen ding, daar zijn ze te wispelturig en veel te oorlogszuchtig voor. En als we als mensen toch de euvele arrogantie hebben om te denken dat wij de wereld zijn, dan zal de tijd ter zijne tijd dit logenstraffen.
Dus wees bewust, verbaasd en dankbaar dat het nu nog niet zover is.  

No comments: