Wednesday, January 5, 2022

Nieuw jaar

 Zonder jezelf te verliezen 

Afscheid nemen van wat is geweest 

Bewaren maar niet te hoeven kiezen 

Het laat de mooie momenten in je geest

Een nieuw jaar een nieuw verlangen

Het komt in een andere tijd met mooier licht 

En de verlengde dagen worden zo bevangen

Van jouw stralend liefdevol gezicht

No comments: