Sunday, January 16, 2022

Kat in het nauw

 Hij staat zichzelf op te blazen als een kabeljauw op het droge. Kwaadheid in kwadraat laat zijn gezicht kleuren als een ondergaande zon aan de kim van een woeste zee. Het, ik heb het niet gedaan wat men ook beweert wat ik gedaan zou moeten hebben, is de schreeuw welke als een vetgedrukte krantenkop van zijn gezicht is af te lezen. Even blijft de tijd waar hij is gebleven, want als de kat in het nauw is gedreven miauwt hij erbarmelijk: 'Het onrecht viert hier zijn zegen!'   

No comments: