Tuesday, January 25, 2022

Zonder haat

 Als het zand in donkere duinen is verwaaid 

De boze storm een andere weg is gaan zoeken

Is het kruipen van helmen in kogelvrije vesten niet te stuiten

En moet de ratio het van het kanongebulder winnen

Zodat de vrede nog een weg kan vinden

Naar het hoofd en hart van mensen

Met een ziel zonder haat

No comments: