Thursday, January 27, 2022

Grensloos

In een tijd dat de spanningen tussen landen en bevolkingsgroepen door regeringsleiders steeds meer aangewakkerd worden, is het belangrijk het hoofd en hart te voeden met een taal die geen landsgrenzen kent.

Groot zijn de mensen die zich weten te verkleinen om het aller kleinste te kunnen zien. Mooi zijn de mensen die zich weten te verdiepen om het onpeilbare te kunnen ervaren. Even zal het licht niet eeuwig zijn als de hoop wordt losgelaten dat het licht terug keert. Dus blijf vertrouwen waar bedrog dat lijkt te beschamen, blijf geloven ook als de lichten zijn gedoofd. Als de berg zich niet verbergt, het dal geen bodem kent, ga dan toch door in het vertrouwen dat er altijd mensen zijn waar de eindeloze liefde geen grenzen kent. 

No comments: