Monday, January 10, 2022

Beëdiging

 Zonder dat de kat wist dat hij de boom werd uitgekeken kraaide de voorste haan de dag dapper wakker. Maar het halleluja prijzen van de Heere vond nergens zijn weerklank ook niet bij het 2e kamerorkest. Terwijl de gegeven paarden met gesnoerde mond hinnikend opstal bleven, bliezen de beëdigde loftrompetten het stof van het ingeslapen parlement af. En het volk? zij lamenteerde in ootmoedige verontwaardiging over de gang van zaken.  

No comments: