Tuesday, February 22, 2022

Barabas

 Langzaam schuift een grijsgrouwe deken van angst over de wereld. De rede heeft plaats moeten maken voor het waanzinnig paranoïde verhaal. Het is niet te bevatten dat gedachten van haat en onverdraagzaamheid zo snel zouden groeien naar een onderdrukkende vrijheid berovende werkelijkheid. Waarom accepteren we als vredelievende dat één oorlogszuchtig persoon miljoenen mensen als het ware kruiszicht om zelf op te kunnen staan als goddelijke overwinnaar om zo Barabas te laten voortbestaan.        

No comments: