Friday, February 25, 2022

De mol en de vos

 "Waarom?"vroeg de mol aan de vos. "Waarom vervuil je met je geursporen mijn mooie mollen landje en zit je met tanden aan m'n lijf?" Om antwoord te kunnen geven spuugde de vos de mol even uit zijn bek. "Ik vind dat jij hier al genoeg de grond hebt verziekt en omgewoeld en dat jij als mol een onderaardse kruiper bent die geen recht van bestaan mag hebben." De mol leek dan wel niet de slimste van de twee maar hij was het wel, want voordat de sluwe vos het in de gaten had was hij onder de grond verdwenen. De sluwe vos probeerde nu uit alle macht zijn gezichtsverlies te verbergen door ongezien het hazenpad te kiezen. Maar ja zijn geurspoor werd door een wolf besnuffeld en zo is de sluwste door de bloeddorstigste aan zijn eind gekomen.     

No comments: