Sunday, February 13, 2022

Waarde van je doen

Als de zon met haar late stralen de aarde streelt

Zoek dan rust in de rusteloosheid van de natuur

Vind in de rusteloze getijden een zee van kalmte

Want voortdurende stilstand duurt geen eeuwigheid

Elke nieuwe dag wordt geboren uit de verdwenen nacht

Put het water van de hoop uit de bron van de eeuwige liefde

Besproei de aarde met het water van die bron

Zo zullen deze hoop en liefde de waarde van je doen zijn 

No comments: