Wednesday, February 2, 2022

Grof geweld

 En het zand maar hopen dat het ooit een echte duin zal worden. Niets blijkt minder waar, daar een storm geen boodschap heeft aan blijvende duinen en dijken. Alle zwanenzangen en jammerklachten ten spijt, is na het liggen van de storm, het verwarde haar van menig dijkgraaf aan kammen toe. Kosten noch moeite worden gespaard om het weerbeest te temmen en nog meer te kooien met super hoge dijken en slim doordachte ingenieuze waterkeringen. Maar wees op uw hoede Hoogheemraden, de getergde natuur zint op wraak om het haar aangedane onrecht met grof geweld te verrekenen. 

No comments: