Sunday, February 20, 2022

De brug

Nog de ezel nog het schaap waagt de oversteek naar het land van vrede. De een omdat zijn bruggetje te kort is de ander omdat hij weigert het eerste schaap te zijn. Ook hier blijkt de spanningsboog in zijn onbuigzaamheid, de vrede een kans te geven, te excelleren in kramp. Het gevolg is een voldongen feit. Niemand doet water bij de toch al wrang zure wijn van wantrouwen of smeedt zijn zwaard om tot ploegschaar. Wie nu het eerste met zijn ogen knippert is de veroorzaker van iets waar geen enkel weldenkend mens heil in ziet: Dat is oorlog. Dus bouw een brug van vertrouwen, maak een dam voor meer dan een belofte, ontspan de boog omdat het nog niet te laat is de vrede in rede te laten zijn.

 

No comments: