Friday, August 5, 2022

Piep zei de muis

 Even was het verwarring alom in het bos dat grensde aan het korenveld. De bosspitsmuizen waren totaal in paniek omdat er een groep verdwaalde postduiven was geland. Wat kwamen die vreemde vliegende snuiters hier doen? al onze wintervoorraden roven? Het bleek allemaal reuze mee te vallen, de postduiven waren verdwaald en wisten de route naar hun duiventil niet meer te vinden.Na wat water en voer in de vorm van gemorste gerstekorrels werd hun duivenbrein weer helder en bij de tijd. Toen de postduivengroep even later weer vertrokken was keerde aan de rand van het korenveld de rust langzaamaan weer terug. En de bosspitsmuizen, die hadden weer volop de tijd om bij te piepen.  

No comments: