Monday, August 15, 2022

Leren

Er is veel te doen om aangeleerd onfatsoen, om dat om te keren is goed het een af en ander aan te leren.

No comments: