Friday, August 19, 2022

Taalstrijd

Vandaag start het Nederlands kampioenschap 'Mond voorbijpraten'. Er zijn vele grootsprakige liegbeesten en valse grootheden die de strijd met elkaar aanbinden. Het parkoers bestaat uit vele struikelwoorden en uit de bocht vliegers in de breedste en smalste zin van het woord. Je bek een douw geven is toegestaan mits het op een onfatsoenlijke manier wordt gemanipuleerd. Een hoofdregel is: er mag geen gebarentaal of liplezen t.a.v. de opponent gebezigd worden. Wel is toe gestaan het uit je nek lullen en het gebruik van Lubberiaanse taalveranderingen. 

No comments: