Saturday, July 30, 2022

Ander leven

Een groep bezorgde mensen waren naar de oude wijze man gekomen met de vraag of de chaotische wereld van dit moment het begin is van een totaal andere wereldorde  

Het is Moeder aarde om het even welke machten op haar leven. De mensenwereld is geen macht voor haar. Haar soevereiniteit geeft machthebbers geen enkel respijt omdat niemand zonder haar aardse zegen de eeuwigheid kan bewegen. Zo is het een kwestie van tijd dat de mens door eigen handelen in zichzelf zal verdwijnen als onderdeel van een ander geheel. Een geheel dat  ander leven heet.     

No comments: